Tư vấn quản lý xây dựng

By in
1095
Tư vấn quản lý xây dựng

9PMP sẽ giữ vai trò đại diện của chủ đầu tư hoặc Quản lý cấp cao nhất giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án trong suốt giai đoạn thi công và kiểm tra vận hành và chủ động đảm bảo việc điều phối thông tin giữa khách hàng và các đơn vị tư vấn một cách minh bạch và chính xác.

Một trong những vai trò quan trọng là đảm bảo nhà thầu chính thi công theo đúng điều kiện trong hợp đồng xây dựng. Nếu có bất kì phát sinh chi phí hoặc tiến độ xảy ra, 9PMP sẽ đánh giá và đưa ra các khuyến nghị về mặt giá trị và tính đúng đắn của các đề nghị thanh toán.

9PMP sẽ cung cấp các báo cáo định kỳ tình trạng dự án bao hàm tất cả các thông tin quan trọng để đảm bảo chủ đầu tư được thông tin đầy đủ.

Đội ngũ 9PMP có nhiều kinh nghiệm trong việc đảm nhận vai trò giám sát trong cả quá trình xây dựng cơ bản (phần thô) và hoàn thiện cũng như giám sát việc các nhà thầu tuân thủ theo hợp đồng xây dựng.

54321
(2 votes. Average 5 of 5)