Tư vấn quản lý dự án

By in
1905
Tư vấn quản lý dự án

9PMP mang đến một cách tiếp cận toàn diện có sự tham gia của khách hàng từ khi bắt đầu dự án đến vận hành và hoàn thành. Chúng tôi tin rằng để quản lý dự án hiệu quả thì phải có một đội ngũ làm việc hiệu quả cùng với giám đốc dự án có được sự cân bằng về kỹ thuật và kỹ năng lãnh đạo để có thể thách thức và truyền cảm hứng cho đội ngũ dự án để đạt kết quả tốt.

Đối với việc cung cấp thành công các dịch vụ tư vấn quản lý dự án, điều cần thiết là nhà quản lý dự án phải là một trung tâm điều phối và các thành viên tham gia phải có năng lực, cam kết, giao tiếp và lãnh đạo tốt. Việc kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là cung cấp dịch vụ quản lý dự án.

Chúng tôi mong muốn và cam kết đảm bảo rằng tất cả các rủi ro của dự án đều được xem xét cẩn thận để mang lại sự yên tâm cho khách hàng và cho phép họ tập trung vào việc kinh doanh cốt lõi của họ.

Trong Giai đoạn đấu thầu, chúng tôi thiết lập phạm vi công việc của các nhà thầu để giảm thiểu các chi phi phát sinh sau này và đảm bảo không có khoảng hở giữa các nhà tư vấn. Phạm vi công việc bao gồm các tất cả hạng mục mà Nhà tư vấn cần phải nắm rõ để thỏa mãn điều kiện tối thiểu cũng như các hạn chế nhất định của công trường khi họ chuẩn bị hồ sơ chào giá.

Trong Giai đoạn quản lý thiết kế, chúng tôi luôn theo sát nhà thiết kế trong suốt quá trình thiết kế và khai triển hồ sơ để xác định rõ giải pháp mang tính hiệu quả so với mức đầu tư và chi phí tác động lên toàn bộ dòng đời của dự án cũng được tính đến. Điều này giúp chúng tôi có thể ngăn chặn và tránh được các quyết định tốn kém liên quan đến thiết kế trong vai trò của tư vấn quản lý ở nhiều dự án khác nhau.

Nhằm quản lý chi phí dự án một cách hiệu quả, 9PMP làm việc chặt chẽ với các đơn vị Tư vấn khối lượng của dự án, Kiến Trúc Sư và các Kỹ Sư để thẩm tra dự toán. Chúng tôi đề nghị lập thêm bảng dự toán chi phí cho các rủi ro có thể xảy ra trong dự án. Cùng với đơn vị Tư vấn khối lượng, 9PMP quản lý và theo dõi chi phí dự án và đảm nhận việc xác thực các thanh toán của các đơn vị tư vấn, nhà thầu và nhà cung cấp được chọn. Thêm vào đó, 9PMP cũng đánh giá, giám sát, phê duyệt / từ chối (cùng với sự chấp thuận của Khách hàng) đối với bất kỳ phát sinh chi phí nào.

54321
(2 votes. Average 5 of 5)