Nhà Máy Bột Thực Phẩm Tài Ký – Thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Công ty Bột Thực Phẩm Tài Ký được thành lập từ năm 1976. Qua 42 năm xây dựng và phát triển, Bột Thực Phẩm Tài Ký là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam với hệ thống đại lý khắp cả nước. Đồng thời, sản phẩm được xuất khẩu qua nhiều quốc gia Trung Đông, Mỹ, Úc, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản ….

Nhà máy Bột Thực Phẩm Tài Ký được xây dựng tại KCM Tân Phú Trung 2, quân Củ Chi, Tp.HCM. đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao nhất của ngành thực phẩm : Phòng Sạch, HACCP, ISO 22000- 2005, FAD and HALAL.

Chi tiết dự án

  • Loại dự án: Công nghiệp
  • Thời gian: Tháng 12 năm 2018 – Tháng 07 năm 2019
  • Giá trị dự án: Bảo mật
Leave a reply

Your email address will not be published.