Meito Việt Nam - Bình Dương

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Công ty TNHH Meito Việt Nam – Chilled Line Meito là một trong những công ty hàng đầu về logistics với hơn 50 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực vận tải, bảo quản lạnh thực phẩm tươi sạch và có hệ thống chuỗi cung ứng thực phẩm trên toàn lãnh thổ Nhật Bản.

Pure Projects được chỉ định tham gia Quản lý dự án cho giai đoạn 2 của kho lưu trữ Meito tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương.

Chi tiết dự án

  • Loại dự án: Công nghiệp – Nhà xưởng
  • Dịch vụ thực hiện: Quản lý dự án
  • Thời gian: 10/2019 – 02/2020
  • Giá trị dự án: Bảo mật
Leave a reply

Your email address will not be published.