Đánh giá chất lượng kỹ thuật công trình (TDD)

By in
651
Đánh giá chất lượng kỹ thuật công trình (TDD)

Căn cứ tài liệu do Khách hàng cung cấp, 9PMP sẽ xem xét sơ bộ hồ sơ liên quan đến công trình hiện hữu, sau đó sẽ tiến hành khảo sát thực tế công trình để có các đánh giá sơ bộ về những điều kiện tổng quan của công trình.

9PMP sẽ xem xét tài liệu hiện có về kiến trúc, cơ điện để xác định tính phù hợp với các yêu cầu của Cơ quan chức năng, đồng thời xem xét các đệ trình cho cơ quan ban ngành và các tài liệu phê duyệt hiện có. Các tài liệu có thể bao gồm: chứng nhận ranh giới đất; bản vẽ hoàn công; bản vẽ thiết kế, thi công sau cùng; giấy phép xây dựng; chứng nhận sở hữu tài sản; báo cáo khảo sát địa chất; báo cáo nghiệm thu và chấp thuận; phê duyệt PCCC; phê duyệt của Sở tài nguyên môi trường; hồ sơ bảo trì công trình;

Trong báo cáo sau cùng, 9PMP đánh giá với quan điểm khách quan về các vấn đề hiện có, các hư hỏng tại công trình trong quá trình vận hành, dự toán ngân sách để khắc phục, cũng như cách để cải thiện “hiệu suất” của công trình.

 

Những đánh giá này sẽ được báo cáo về tính khả thi, tác động vào việc xây dựng hiệu quả và các lợi ích khác cho Khách hàng.

54321
(2 votes. Average 5 of 5)