Quản lý và điều phối khách thuê TTTM

By in
158
 • Hỗ trợ gửi Bộ tài liệu quy chuẩn (CPD – bao gồm hướng dẫn, bản vẽ, v.v…), chuẩn bị và phát hành bản vẽ khu khách thuê tỉ lệ 1:50.
 • Điều phối việc chuẩn bị mặt bằng để bàn giao, đóng tiền kí quỹ thi công, mua bảo hiểm, v.v… trước khi Khách thuê bắt đầu thi công.
 • Thông báo cho Đội tư vấn cho thuê về các mốc thời gian dự án, và duy trì chương trình kiểm tra rủi ro.
 • Tham dự các cuộc họp dự án, phối hợp với các nhà tư vấn dự án và thông báo cho Đội ngũ dự án biết về tình hình cho thuê, và các yêu cầu của dịch vụ.
 • Tổ chức buổi họp tiền khởi động với Khách thuê và các đơn vị tư vấn thiết kế của họ để hướng dẫn về yêu cầu thiết kế, quy trình và thủ tục thi công.
 • Xác định các rủi ro tiềm ẩn của dự án và đề ra chiến lược để giảm thiểu rủi ro.
 • Kiểm tra và phê duyệt thiết kế của khách thuê.
 • Xác định sớm các yêu cầu của Khách thuê muốn thay thế các hạng mục cơ bản của tòa nhà (RFC).
 • Hỗ trợ Khách thuê trong việc đề xuất thay đổi liên quan đến hướng dẫn thiết kế tòa nhà.
 • Hỗ trợ lập tiến độ của Khách thuê.

 • Hỗ trợ kiểm soát tiến độ thiết kế của khách thuê, hỗ trợ giải đáp các yêu cầu thông tin (RFI) và hỗ trợ hướng dẫn về các yêu cầu thiết kế.
 • Kiểm soát và theo dõi tiến độ của Khách thuê, và báo cáo cho Khách hàng.
 • Quản lý việc đánh giá liệu Khách thuê và nhà thầu của Khách thuê có phù hợp với các yêu cầu về Sức khỏe và An toàn lao động của dự án hay không.
 • Phối hợp cùng Đội Quản lý dự án của Khách hàng để kiểm tra chất lượng trong suốt thời gian thi công của Khách thuê.
 • Quản lý tiến độ của Khách thuê và báo cáo cho Khách hàng theo yêu cầu.
 • Kiểm soát tiến độ và đảm bảo các công tác thi công được hoàn thành đúng hạn cho ngày mở cửa đón khách.
 • Quản lý quá trình Kiểm tra hoàn thành theo thực tế của tất cả Khách thuê.
 • Quản lý Yêu cầu thay đổi trên công trường.
 • Điều phối quá trình logistic trên công trường.
 • Xác định các khu vực tiềm ẩn vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự thành công của ngày đầu Khách thuê mở cửa
 • Sau khi khai trương TTTM, 9PMP sẽ cung cấp cho Ban quản lý TTTM các tài liệu chính xác cuối cùng liên quan đến công tác thi công của Khách thuê.
 • Phê duyệt và đề nghị giải phóng tiền cọc thi công của Khách thuê.
 • Chuẩn bị Báo cáo cuối cùng và đánh giá về việc thi công của Khách thuê cho Khách hàng tham chiếu hay sử dụng.
 • Tập hợp và cung cấp cho Ban quản lý TTTM các bản vẽ hoàn công của Khách thuê, thông tin liên hệ của nhà thầu và các tài liệu quan trọng của các công việc thi công của Khách thuê.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)