Trường Quốc tế Dewey - Hà Nội, Việt Nam

TỔNG QUAN DỰ ÁN

9PMP được Toshin Development Group chọn để cung cấp Dịch vụ Tư Vấn Quản lý dự án cho Trường Quốc Tế Dewey tại Tây Hồ Tây, Hà Nội. Dự án khởi công vào tháng 04/2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 08/2020. Dự án được xây dựng trên khu dất có diện tích 20,859 m2, với mật độ xây dựng 40%, tổng diện tích sàn 41,719 m2. Bao gồm: 132 lớp học cho các khối lớp từ mầm non đến THPT.

Chi tiết dự án

  • Loại hình: Trường học
  • Dịch vụ: Quản lý dự án
  • Thời gian: 04/2019 – 08/2020
  • Giá trị đầu tư: 24 triệu USD
Leave a reply

Your email address will not be published.