Tòa nhà văn phòng 96 Phan Đăng Lưu - TPHCM, Việt Nam

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Chủ đầu tư Đại Tiến Lộc có kế hoạch phát triển chuỗi Tòa Nhà Văn Phòng tại Việt Nam ( dự kiến 20-25 tòa nhà trong 3 năm tới)

Pure Việt Nam đã được trao thầu để cung cấp dịch vụ Quản lý dự án và Giám sát xây dựng cho tòa nhà văn phòng mới tại quận Bình Thạnh với quy mô 3 tầng hầm và 18 tầng nổi.

Chi tiết dự án

  • Loại hình dự án: Thương mại/ Văn phòng
  • Dịch vụ thực hiện: Quản lý dự án và Gíam sát thi công
  • Thời gian thực hiện: 01/2020 – 06/2021
  • Giá trị dự án: Bảo mật