Nhà kho & Văn phòng SST – KCN Thuận Đạo, Long An

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tọa lạc tại KCN Thuận Đạo, Long An, chỉ cách Tp.HCM 30 km về phía Nam, Dự án Nhà kho và Văn phòng làm việc SST có quy mô diện tích đất 13,000 m2, diện tích xây dựng 7,600 m2. Dự án gồm các hạng mục Kho hàng lạnh, kết hợp văn phòng, canteen… cho cán bộ công nhân viên.

9PMP được chỉ định làm đơn vị Quản lý thi công cho Dự án. 9PMP phối hợp với tư vấn thiết kế, chủđầu tư và nhà thầu để mang dự án bị vấn đề vượt chi phí hơn so với ngân sách đến bàn giao gói dự án đầy đủ theo cách thức hiệu quả nhất.

Chi tiết dự án

  • Loại dự án: Công nghiệp
  • Thời gian: 03/2021 – 11/2021
  • Giá trị dự án: Bảo mật