Chuỗi dự án HSBC tại Việt Nam

TỔNG QUAN DỰ ÁN

CHUỖI DỰ ÁN HSBC TẠI VIỆT NAM

 9PMP đã được HSBC chọn làm đối tác chiến lược lâu dài để cung cấp dịch vụ Tư vấn Quản lý Dự án và Giám sát thi công cho Chuỗi dự án HSBC tại Việt Nam với hơn 30 dự án trên khắp cả nước trong giai đoạn 2018-2022.

Tính đến hiện tại, 9PMP đã hoàn thành 2 dự án: HSBC Chi Nhánh Đà Nẵng và HSBC Chi Nhánh Metropolitan. Cả 2 dự án này đều được bàn giao đúng tiến độ, với chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Thách thức lớn của các dự án này nằm ở khâu tổ chức dự án trong thời gian ngắn, yêu cầu chất lượng cao, và thực hiện tại những tòa nhà có nhiều quy định rất nghiêm ngặt.

Chi tiết dự án

  • Loại dự án: Văn Phòng
  • Thời gian: 2018 - 2022
  • Giá trị dự án: Bảo mật