Submittal

SERVICE OVERVIEW

Với tính năng Submittal, quy trình gửi và duyệt tài liệu sẽ trở nên tối ưu hơn, tiết kiệm thời gian cho các bên do không phải chờ đợi và trải qua nhiều bước.

Submittal được sử dụng cho mọi thứ cần đệ trình và phê duyệt, từ các mẫu vật liệu đến các yêu cầu chấp nhận. Hơn nữa, tất cả các bài nộp có thể được theo dõi trong thời gian thực dựa trên thời gian thực và tiến độ của dự án.