Milestone

SERVICE OVERVIEW

Với việc sử dụng Milestone, chủ công trình và nhà thầu có thể cập nhật liên tục tình trạng dự án so với tiến độ tổng.
Các cột mốc tiến độ sẽ được dàn trải trên dòng thời gian và chia thành các giai đoạn của dự án. Bằng cách đó, các bên liên quan có thể theo dõi dự án một cách sát sao nhất.