Kinh nghiệm thực hiện Dự án Dân dụng và Công nghiệp

SERVICE OVERVIEW

Chúng tôi có thể mang đến sự chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các dự án có quy mô và độ phức tạp khác nhau, đặc biệt là các dự án dân dụng và công nghiệp.
Các Giám đốc, nhân viên của 9PMP đã thực hiện nhiều dự án dân dụng, công nghiệp đồng thời có nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải lập kế hoạch, điều phối các hoạt động thiết kế, mua sắm, xây dựng và các quy định của cơ quan chức năng. Thông qua kinh nghiệm của mình, chúng tôi có thể xác định các vấn đề tiềm ẩn và nỗ lực thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro phù hợp. 9PMP nhận thức rõ sự nhạy cảm về chi phí và thời gian xung quanh việc cung cấp các dự án dân dụng, công nghiệp với yêu cầu cao về chất lượng.