Hệ thống truy cập

SERVICE OVERVIEW

Chúng tôi đã phát triển đầy đủ các hệ thống vận hành và hệ thống chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp và nhân viên; các hệ thống của chúng tôi đều dựa trên web cho phép truy cập cả trong văn phòng lẫn khi ra ngoài. Nhân viên của chúng tôi cũng được trang bị điện thoại thông minh và máy tính bảng hỗ trợ web để đảm bảo tốt nhất rằng các dữ liệu và hoạt động quan trọng liên quan đến dự án có thể được thực hiện trong thời gian sớm nhất.
Hệ thống chất lượng của chúng tôi đạt chuẩn ISO 9001:2015 do tổ chức UKAS chứng nhận