9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ XÂY DỰNG

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ XÂY DỰNG

9PMP là một Công ty hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng và quản lý dự án, được nhiều doanh nghiệp, đối tác tin tưởng hợp tác. 9PMP đang tìm kiếm một Kỹ Sư xây dựng để tham gia vào các dự án của chúng tôi. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng gởi hồ sơ qua: https://form.jotform.com/240791665903059 Là một Kỹ sư, bạn sẽ đóng một vai trò then chốt như sau: I/ Trách nhiệm: Hỗ trợ phối hợp với Nhóm Vận hành và Nhóm Cho thuê để đảm bảo có đủ thông tin cho khách thuê. Tham dự bất kỳ cuộc họp nào nếu được yêu cầu; Quản lý công việc Cải tạo của Khách thuê và lên…

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

9PMP là một Công ty hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng và quản lý dự án, được nhiều doanh nghiệp, đối tác tin tưởng hợp tác, đang tìm kiếm Nhân viên phát triển kinh doanh. Nếu bạn muốn phát triển cùng chúng tôi, vui lòng nộp hồ sơ qua: http://bit.ly/3Lj1PFS Là một nhân viên phát triển kinh doanh tại Công ty 9PMP, bạn sẽ đóng một vai trò then chốt như sau: Trách nhiệm: Thúc đẩy và xây dựng nhận thức về năng lực của 9PMP cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng. Hỗ trợ nhu cầu phát triển kinh doanh của các Bộ phận / Công ty. Phát triển kinh doanh, xây dựng /…

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

9PMP là một Công ty hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng và quản lý dự án, được nhiều doanh nghiệp, đối tác tin tưởng hợp tác. 9PMP đang tìm kiếm một Kỹ Sư MEP để tham gia vào các dự án của chúng tôi. Để ứng tuyển, ứng viên vui lòng nộp hồ sơ qua: https://form.jotform.com/240791665903059 Là một Kỹ sư MEP, bạn sẽ đóng một vai trò then chốt như sau: I/ Trách nhiệm: Rà soát và kiểm soát bản vẽ phát hành cho khách thuê (CPD). Kiểm soát bản vẽ do Chủ Tòa Nhà cấp. Rà soát, kiểm tra bản vẽ của khách thuê có chính xác và phù hợp với bản vẽ phát hành cho khách…

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN AN TOÀN

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN AN TOÀN

9PMP là một Công ty hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng và quản lý dự án, được nhiều doanh nghiệp, đối tác tin tưởng hợp tác, đang tìm kiếm Nhân viên an toàn. Nếu bạn muốn phát triển cùng chúng tôi, vui lòng nộp hồ sơ qua: http://bit.ly/3Lj1PFS Là một nhân viên an toàn tại Công ty 9PMP, bạn sẽ đóng một vai trò then chốt như sau: Trách nhiệm phát triển: Giám sát an toàn tại dự án của Công ty; Tiến hành hoặc sắp xếp công việc kiểm tra an toàn tại nơi làm việc và đảm bảo rằng mọi khuyến nghị được thực hiện trên công trường; Cập nhật và ban hành các tài liệu…

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

9PMP là một Công ty hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng và quản lý dự án, được nhiều doanh nghiệp, đối tác tin tưởng hợp tác, đang tìm kiếm Quản lý dự án. Nếu bạn muốn phát triển cùng chúng tôi, vui lòng nộp hồ sơ qua: http://bit.ly/3Lj1PFS Là một Quản lý dự án tại Công ty 9PMP, bạn sẽ đóng một vai trò then chốt như sau: Trách nhiệm phát triển và quản lý dự án: – Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch chất lượng Dự án. – Đánh giá rủi ro/vấn đề xảy ra tại dự án và cập nhật, báo cáo hàng ngày, hàng tuần trên Hệ thống AECIS của Công ty. – Chuẩn…

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ THI CÔNG

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ THI CÔNG

9PMP là một Công ty hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng và quản lý dự án, được nhiều doanh nghiệp, đối tác tin tưởng hợp tác, đang tìm kiếm Quản lý thi công. Nếu bạn muốn phát triển cùng chúng tôi, vui lòng nộp hồ sơ qua: http://bit.ly/3Lj1PFS Là một Quản lý thi công tại Công ty 9PMP, bạn sẽ đóng một vai trò then chốt như sau: Trách nhiệm quản lý thi công xây dựng: – Giám sát team và phân công công việc cho team. – Giám sát quá trình thi công xây dựng hàng ngày trên công trường. – Kiểm tra quá trình thi công xây dựng đảm bảo dự án tuân thủ các quy…