9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

9PMP là một Công ty năng động và phát triển, đang tìm kiếm một Quản lý dự án để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi chuyên Tư vấn, Quản lý dự án về nhiều lĩnh vực thị trường khác nhau, bao gồm các dự án Dân dụng/ Thương mại / Bán lẻ / Khách sạn / Công nghiệp với cam kết mang lại chất lượng và hoàn thiện đẳng cấp cho khách hàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tham gia đội ngũ thân thiện và chuyên nghiệp của chúng tôi tại Công ty 9PMP. Để ứng tuyển, vui lòng gởi thông tin của bạn qua mẫu hồ sơ trực tuyến của chúng tôi tại: http://bit.ly/3Lj1PFS…

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ THI CÔNG

9PMP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ THI CÔNG

9PMP là một Công ty năng động và phát triển, đang tìm kiếm một Quản lý thi công để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi chuyên Tư vấn, quản lý dự án về nhiều lĩnh vực thị trường khác nhau, bao gồm các dự án Dân dụng/ Thương mại / Bán lẻ / Khách sạn / Công nghiệp với cam kết mang lại chất lượng và hoàn thiện đẳng cấp cho khách hàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tham gia đội ngũ thân thiện và chuyên nghiệp của chúng tôi tại Công ty 9PMP. Để ứng tuyển, vui lòng gởi thông tin của bạn qua mẫu hồ sơ trực tuyến của chúng tôi tại: http://bit.ly/3Lj1PFS…