Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

9PMP mang đến một cách tiếp cận toàn diện có sự tham gia của khách hàng từ khi bắt đầu dự án đến vận hành và hoàn thành. Chúng tôi tin rằng để quản lý dự án hiệu quả thì phải có một đội ngũ làm việc hiệu quả cùng với giám đốc dự án có được sự cân bằng về kỹ thuật và kỹ năng lãnh đạo để có thể thách thức và truyền cảm hứng cho đội ngũ dự án để đạt kết quả tốt. Đối với việc cung cấp thành công các dịch vụ tư vấn quản lý dự án, điều cần thiết là nhà quản lý dự án phải là một trung tâm điều phối và…

Tư vấn quản lý xây dựng

Tư vấn quản lý xây dựng

9PMP sẽ giữ vai trò đại diện của chủ đầu tư hoặc Quản lý cấp cao nhất giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án trong suốt giai đoạn thi công và kiểm tra vận hành và chủ động đảm bảo việc điều phối thông tin giữa khách hàng và các đơn vị tư vấn một cách minh bạch và chính xác. Một trong những vai trò quan trọng là đảm bảo nhà thầu chính thi công theo đúng điều kiện trong hợp đồng xây dựng. Nếu có bất kì phát sinh chi phí hoặc tiến độ xảy ra, 9PMP sẽ đánh giá và đưa ra các khuyến nghị về mặt giá trị và tính đúng đắn của…

Dịch vụ Quản lý và Điều phối Khách thuê TTTM

Dịch vụ Quản lý và Điều phối Khách thuê TTTM

Đội ngũ 9PMP có nhiều kinh nghiệm trong việc đảm nhận vai trò giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án, đại diện điều phối khách thuê của chúng tôi sẽ tạo một sự liên kết không thể tách rời giữa Tòa nhà, Nhà thầu xây dựng và khách thuê. 9PMP xây dựng quy trình điều phối khách thuê trong trung tâm thương mại thông qua nhiều trải nghiệm ở các dự án khác nhau để đem lại sự nhịp nhàng cho quá trình phê duyệt, thi công và chuẩn bị khai trương. Các quá trình xử lý tài liệu và theo dõi tiến độ cũng như điều kiện bàn giao cho khách thuê diễn ra từ Nhà…

Đánh giá chất lượng kỹ thuật công trình (TDD)

Đánh giá chất lượng kỹ thuật công trình (TDD)

Căn cứ tài liệu do Khách hàng cung cấp, 9PMP sẽ xem xét sơ bộ hồ sơ liên quan đến công trình hiện hữu, sau đó sẽ tiến hành khảo sát thực tế công trình để có các đánh giá sơ bộ về những điều kiện tổng quan của công trình. 9PMP sẽ xem xét tài liệu hiện có về kiến trúc, cơ điện để xác định tính phù hợp với các yêu cầu của Cơ quan chức năng, đồng thời xem xét các đệ trình cho cơ quan ban ngành và các tài liệu phê duyệt hiện có. Các tài liệu có thể bao gồm: chứng nhận ranh giới đất; bản vẽ hoàn công; bản vẽ thiết kế, thi…